Abatement

Margaret Thatcher negotiated a special rebate on EU contributions for the UK in 1984 (Photo: thesetides.com)

Kull Stat Membru jhallas il-kontribuzzjonijiet biex jiffinanzja l-UE. Fl-1984 Margaret Thatcher innegozjat tnaqqis specjali ghar-Renju Unit, li jigi kkalkulat kull sena.

Dan it-tnaqqis huwa teknikament imsejjah abatement, izda maghruf ahjar bhala r-"rebate" jew "refund" (rimbors) tal-budget Ingliz.

Links

Ara wkoll: British rebate.
http://www.parliament.the-stat......d/pdvn/lds02/text/20722-01.htm