Kostituzzjoni, Abbozz tal-

Convention of the Future of Europe, working on the EU Constitution (Photo: European Convention)

Il-Konvenzjoni pproduċiet Abbozz tal-Kostituzzjoni sabiex jissostitwixxi t-trattati ta’ l-Unjoni Ewropea u tal-Komunita Ewropea.

Ġiet ippreżentata minn Giscard d´Estaing lill-kapijiet tal-gvernijiet u lill-Istati fis-Summit ta’ Thessaloniki (il-Greċja) nhar l-20 ta’ Ġunju 2003.

L-Abbozz tat-Trattat Kostituzzjonali huwa maqsum f’erba’:

Taqsima I: Għanijiet, valuri, istituzzjonijiet, kompetenzi, finanzi eċċ. ta’ l-Unjoni.

Taqsima II: Il-Karta (Charter) tad-Drittijiet Fundamentali.

Taqsima III: Jiġbor u jemenda t-trattati preżenti ta’ l-UE u tal-Komunita Ewropea.

Taqsima IV: Dispożizzjonijiet finali.

Il-futur

Il-Konferenza Intergovernattiva (IGC) sejra tinnegozja dan l-Abbozz tal-Kostituzzjoni minn Ottubru 2003.

Jekk l-Istati Membri kollha, kif ukoll dawk il-pajjiżi li sejrin jissieħbu, jiffirmaw din il-Kostituzzjoni, din għandha tiġi ratifikata mill-Parlamenti Nazzjonali jew permezz ta’ referenda u x’aktarx tidħol fis-seħħ sa l-2006.

Links

The final draft can be found here:
http://www.bonde.com
http://www.euobserver.com/inde......ction=view&article_id=1822