Kif Tuzaw l-EUABC.com

(DAN IS-SIT GHADU QED JIGI KOSTRUIT)

Aghzel pajjiz u lingwa

L-EUABC.com ghalissa jinsab bl-Ingliz, izda qed jigi tradott f'diversi lingwi ta' l-UE, inkluzi dawk tal-pajjizi li ser jinghaqdu dalwaqt. Fil-kaz tal-verzjoni Maltija, hemm bil-Malti u l-Ingliz. Fejn ma jkunx ghadu tradott ghall-Malti tistghu taraw il-verzjoni bl-Ingliz. Biex tuzah, l-ewwel klikkja fuq il-bandiera tal-pajjiz, imbaghad il-lingwa: Malti jew Ingliz.

Fittex fid-dizzjunarju

Uza s-"Search" biex tfittef il-kelma, jew kliem, li trid u aghzel minn lista shiha ta' kliem. Dawn jigu ssortjati skond ir-relevanza tas-suggett tieghek. Jekk taghzel kategorija, tista' tfittex kliem li jikkoncernaw biss dik il-kategorija.

Fittex skond l-ittra

Tista' tfittex alfabetikament billi tiklikkjaw fuq l-ittra relevanti.

Dokumenti u links

Ghal dawk li jixtiequ aktar informazzjoni, se nzidu dokumenti aktar informattivi minn perspettivi differenti, li kultant anke jillinkjaw ma' sorsi ohra u dokumenti originali.

Nizzel il-file pdf

Tista' tnizzel l-EUABC ghal fuq il-kompjuter bhala file pdf. Minghajr hlas ghal uzu mhux kummercjali.