Akkonti

The Court of Auditors produces an annual report on the accounts of the EU (Photo: blogs.phillyburbs.com)

Il-Qorti ta' l-Awdituri tipproduci rapport annwali dwar l-akkonti ta' l-UE. Dan jigi prezentat kull sena skond l-informazzjoni migjuba mill-Kummissjoni ta' l-UE.

Il-Parlament ta' l-UE u l-Kunsill ghandhom imbaghad japprovaw dawn l-akkonti billi "jaghtu decharge."

Noti

Links

Ara wkoll:  Andreasen u Censura.
http://www.eca.eu.int/EN/COMPR......ESS/RAPPANNUEL/ra01_05_11-.htm

http://europa.eu.int/comm/comm....../Presse/accountingfacts_en.pdf