Democracy Forum

Jens-Peter Bonde, co-chair of the Democracy-Forum (Photo: EUobserver.com)

Il-Konvenzjoni għandha grupp maghmul minn Ewroxettiċi u Ewrorealisti
li jikkritikaw lill-UE

Dawn ipproponew abbozz ta’ Trattat alternattiv fejn il-liġijiet komuni ta’ l-Ewropa jiġu deċiżi wkoll mill-Parlamenti Nazzjonali.
Taħt din is-sistema kull Parlament nazzjonali jaħtar il-Kummissjonarju tiegħu, li jipparteċipa fil-laqgħat ta’ kull ġimgħa tal-Kumitat Ewropew tal-Parlamenti Nazzjonali.

Id-Democracy-Forum huwa ko-presedut minn Jens-Peter Bonde, David Heathcoat-Amory u Jan Zahradil.

Links

See http://www.democracy-forum.com