Żona ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja

(Photo: thesetides.com)

Għan mgħożż fit-trattati bħala intestatura għall-kooperazzjoni tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni dwar il-pulizija, ġudikatura, immigrazzjoni u refuġjati.

Noti

Issa l-isem tal-kapitolu IV tat-Taqsima III fl-abbozz tal-Kostituzzjoni.

Links

Ara wkoll Working groups tal-Konvenzjoni.