Prinċipju ta’ setgħat allokati

L-UE għandha biss is-setgħat mogħtija lilha permezz tat-trattati. Setgħat mhux allokati jappartejnu lill-istati-nazzjon.

Il-prinċipju huwa ripetut fl-Abbozz tal-Kostituzzjoni ta’ Giscard d`Estaing u huwa simili għall-Kostituzzjoni ta' l-Isvizzera u l-10 Emenda tal-Kostituzzjoni ta’ l-Istati Uniti.

Dan ma zammx lill-Istati Uniti ta’ l-Amerika milli tiżviluppa fi stat federali sħiħ.

Il-mistoqsija importanti hija: Min se jiddeċiedi jekk l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet ta’ l-UE ma jaqblux?

Ir-risposta hija: Il-Qorti ta’ l-UE fil-Lussemburgu, li maż-żmien wessghat il-limiti sal-punt li l-Imħallef Olandiż ta’ l-UE Koen Leonarts ikkonkluda li m'hemm ebda nukleu ta’ kompetenza nazzjonali li ma jistax jintlaħaq mill-UE.

Links

See also klawsola ta' flessibiltà.