Prosekutur pubbliku

Prosekutur huwa uffiċjal li jakkuża fuq allegazzjoni ta’ delitt skond il-provi migbura. Fil-preżent, l-UE m'għandha l-ebda prosekutur komuni.

Il-futur

L-Abbozz tal-Kostituzzjoni l-ġdida jippermetti li tigi stabbilita funzjoni bħal din sabiex tiġġieled delitti serji li jaffettwaw aktar minn Stat Membru wieħed, jew offiżi kontra l-interessi finanzjarji ta’ l-Unjoni.