Partnerxipp

Accession partnerships are a pre-accession strategy instrument which determines the candidate countries' particular needs on which pre-accession assistance should be targeted (Photo: http://www.auswaertiges-amt.de)

Fl-1988 il-pajjizi applikanti mill-Ewropa Centrali u tal-Lvant estendew l-arrangamenti ta' ftehim ma' l-UE f'wiehed ta' partnerxipp.

Dan jipprovdi:

Taht it-Trattat ta' Nizza, il-Parlament Ewropew jaghti l-approvazzjoni tieghu ghal arrangamenti importanti li jinvolvu qafas istituzzjonali specifiku jew implikazzjonijiet fiskali importanti.

Noti

· Il-Kummissjoni pproponiet li Greenland ghandu jkollha Ftehim ta' Partnerxipp flok il-ftehim OTC.

· Il-Partit Laburista f'Malta ried ftehim ta' Partnerxipp flok shubija shiha.

Links

Ara wkoll Ftehim ma' pajjizi ohra.
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/aps.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000a.htm#a12