Karta tad-Drittijiet Fundamentali

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem giet adottata f'Nizza f'Dicembru 2000 (Photo: French EU Presidency)

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ġiet adottata f’Nizza f’Diċembru 2000 bħala "dikjarazzjoni politika". Fiha 54 artikolu miġburin prinċipalment mill-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet Umani.
Il-Qorti ta’ l-UE qalet li hija kienet lesta tikkunsidra l-Karta fil-ġudizzju tagħha, anke jekk din ma tkunx magħmula torbot legalment. Il-Qorti ta’ l-UE rreferiet ukoll għall-Karta f’bosta każijiet.

Noti

Il-futur

Il-Qorti ta’ l-UE ddeċidiet li tinkludi l-Karta fil-Kostituzzjoni ta’ l-UE proposta bħala li torbot legalment. L-Abbozz tal-Kostituzzjoni "jagħraf id-drittijiet, il-libertajiet u l-prinċipji stabbiliti fil-Karta li jikkostitwixxu t-tieni parti tal-kostituzzjoni" (l-Artikolu I-7).

Links

Ara wkoll Working groups tal-Konvenzjoni on the Charter
http://european-Convention.eu.......nt/docs/sessPlen/00369.en2.PDF
http://ue.eu.int/df/default.asp?lang=en