Ċittadinanza ta’ l-Unjoni

European citizenship prevails over national citizenship (Photo: Notat)

Iċ-ċittadinanza Ewropea ġiet stabbilita bit-Trattat ta’ Maastricht fl-1993.

Iċ-ċittadinanza ta’ l-UE tegħleb liċ-ċittadinanza nazzjonali bl-istess mod kif, bħala eżempju, iċ-ċittadinanza Ġermaniża tegħleb lil dik tal-Bavarja. Fl-UE, il-Bavarjani għandhom ċittadinanza tripla, iċ-ċittadinanza tal-Bavarja, dik Ġermaniża, u ta’ l-UE.

Il-futur

Il-Konvenzjoni dwar il-futur ta’ l-Ewropa tipproponi ċittadinanza doppja sabiex iċ-ċittadini ta’ l-UE jkunu kemm ċittadini nazzjonali u kemm ċittadini ta’ l-UE taħt il- Kostituzzjoni ta’ l-UE.

L-Art. 7 ta’ l-Kostituzzjoni jiddefinixxi "Ċittadinanza ta’ l-Unjoni".