Assizes

Group Photo at Maastricht, December 1991 (Photo: European Commission)

Laqgħa konġunta bejn il-Parlament ta’ l-UE u l-Parlamenti nazzjonali, li saret f’Ruma fl-1990 sabiex tħejji l-bidliet fit-Trattat ta’ Maastricht.

Il-Futur

It-Trattat kostituzzjonali li jmiss ġie mħejji mill-Konvenzjoni. Imbagħad sejjer jiġi ppreżentat lil konferenza intergovernattiva.
Il-metodu tal-konvenzjoni jista’ jsir il-metodu standard ta’ kif għandhom isiru trattati futuri.