Astensjoni kostruttiva

Pajjiż jista’ jastjeni milli jivvota u mbagħad jippermetti lill-oħrajn jieħdu deċiżjoni fuq il-bażi ta’ l-unanimità. Dan il-prinċipju ġie mdaħħal fil-Politika Komuni Barranija u tas-Sigurtà.

Il-futur

Il-Konvenzjoni pproponiet li l-astensjoni tintuża fi kwistjonijiet ta’ difiża minn dawk li ma jixtiequx jieħdu sehem f’attivitajiet militari komuni, iżda li huma lesti li jippermettu lill-bqija jagħmlu dan.