Procedura ta' Konsultazzjoni

EU Parliament in Brussels (Photo: EP)

L-eqdem metodu ta’ involvement tal-Parlament ta’ l-UE fil-leġislazzjoni ta’ l-UE.

Il-Kummissjoni u l-Kunsill ta’ l-UE jikkonsultaw lill-Parlament ta’ l-UE billi jibagħtulu dokument qabel ma l-kontenut isir liġi (pre-leġislattiva).

Il-Parlament jista’ jiddeċiedi fuq opinjonimaġġoranza sempliċi.

Il-Kummissjoni u l-Kunsill ma għandhom l-ebda dmir li jsegwu, jew anke jaqraw, ir-risposta tal-Parlament ta’ l-UE. Iżda għandhom jirrispettaw il-proċedura. Iżda, f’ ‘l hekk imsejjaħ il-każ ta’ l-isoglukożju il-Parlament ta’ l-UE ġiegħel lill-Qorti ta’ l-UE sabiex tannulla deċiżjoni li kienet saret mingħajr ma ġiet segwita l-proċedura ta’ konsultazzjoni kif xieraq.

Noti

Il-futur

Il-Konvenzjoni dwar il-Futur ta’ l-Ewropa tipproponi li l-ko-deċiżjoni ssir ir-regola ġenerali għal-leġislazzjoni kollha, b’hekk il-Parlament ta’ l-UE jingħata aktar saħħa.