Pulizija u Ġudikatura, Kooperazzjoni bejniethom fi Kwistjonijiet Kriminali

Treaty of Amsterdam (Photo: EU Commission)

Din ġiet l-ewwel introdotta fuq livell supra-nazzjonali taħt it-Trattat ta’ Amsterdam u issa hija qasam li fih il-votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata hija wżata ħafna skond id-dispożizzjonijiet tat-Trattat.

Hija parti mill-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni, flimkien mad-dispożizzjonijiet tal-Komunità jew asil.

Il-futur

Il-working group tal-Konvenzjoni dwar il-Futur ta’ l-Ewropa dwar il-Libertà, is-Sigurtà u l-Ġustizzja qiegħed jikkunsidra proposti sabiex jestendi dan l-iskop ta’ dan il-qasam importanti u jixxiftja aktar setgħat (kompetenza) mill-Parlamenti nazzjonali għal-livell ta’ l-UE.

L-Abbozz tal-Kostituzzjoni jipproponi li l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni jsiru kompetenza maqsuma – għalhekk, liġi ta’ l-UE toħnoq il-kompetenza nazzjonali għal-leġislazzjoni.