Għanijiet ta’ l-UE

(Photo: Court of Auditors)

L-UE għandha tippromwovi:

Għandha tinkoraġġixxi s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u bejn l-Istati, u opportunitajiet ugwali għal kulħadd.

Ara wkoll Il-valuri ta’ l-Unjoni Ewropea.

L-Unjoni Ewropea tiddefinixxi l-għanijiet tagħha fl-Artikolu 2 TKE. Legalment dawn ma jorbtux. Izda l-Qorti ta’ l-UE tista’ tqishom meta tigi biex tiddeċiedi fuq il-każistika.

Noti

L-ewwel u l-aktar għan importanti kien l-istabbiliment ta’ suq komuni.
Trattati sussegwenti jinkludu l-għanijiet li jistabbilixxu: Unjoni Ekonimika u Monetarja; Politika Komuni dwar is-Sigurtà u l-Politika Barranija; u żona ta’ Ġustizzja u Affarijiet Interni.

Il-futur

L-Abbozz tal-Kostituzzjoni propost mill-Konvenzjoni dwar il-Futur ta’ l-Ewropa jinkludi firxa anke usa ta’ għanijiet.

L-Art. 3 dwar l-għanijiet ta’ l-Unjoni jinkludi, fost oħrajn:

L-Unjoni għandha tiġġieled ukoll kontra l-esklużjoni soċjali u d-diskriminizzazzjoni, tippromwovi l-ġustizzja soċjali u l-protezzjoni, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal.